IT Consulting Services For Your Business

เราบริการงานด้านระบบไอทีและรักษาความปลอดภัยครบวงจร ประสบการณ์มากกว่า 8 ปี และมุ่งพัฒนาบุคลากรให้ตอบสนองความต้องการ บริการดูแลระบบเครือข่ายและเซิฟเวอร์ ทั่วประเทศไทย

ติดต่อสอบถามบริการ

สามารถนัดคุยหรือสอบถามข้อมูล

  image
  image
  image
  ABOUT US

  AI ANLPR LICENSE PLATE

  ระบบตรวจจับและคัดกลองหมายเลขทะเบียนรถ เข้าออกภายในอาคารและหมู่บ้าน แบ่งแยกสิทธิ์ ระหว่าง ผู้มีสิทธิ์ หรือ ผู้มาเยือนได้

  Detection accuracy License Plate

  Match Motorbike and Vehicle

  Day and Night Matching

  Uptime

  Services

  We Are Offering All Kinds of IT Solutions Services

  image

  เรามีทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ตอบสนองความต้องการและตอบโจทย์การทำงานของกลุ่มลูกค้าทุกธุรกิจบริการ

  image

  เราเลือกใช้บริการ Cloud Services ให้มีความยืดยุ่นการทำงานแก่ลูกค้าระดับองค์กร เพื่อเพิ่มความเสถียรของระบบ

  image

  เรามีทีมดูแลระบบอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายเพื่อช่วยลดปัญหาการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในช่วงเวลาฉุกเฉินกับลูกค้า

  image

  เราเลือก Solutions การทำงานระบบอีเมล์ที่มีประสิทธิ์ภาพและสามารถกรอง Spam ในการใช้งานเพื่อให้ลูกค้าใช้งานมั่นใจ

  image

  เรามีการพัฒนาระบบ AI ให้สอดคล้องตามความต้องการด้านรักษาความปลอดภัย
  ในการจำแนกบุคคลหรือรถเข้าออกหมู่บ้าน

  image

  บริการศูนย์ข้อมูลชั้นนำของประเทศไทย
  CAT-IDC / TRUE IDC / CS LOX / JASTEL

  CALL US 24/7

  063-3137639

  สอบถามงานด้านโปรเจค และ ปรึกษาด้านเทคนิค Spaciallist

  0 k
  Our Customer
  0 +
  Companies
  0 +
  Projects Done
  Pricing

  Our Pricing Plan

  CO-LOCATION
  https://keenitsolutions.com/products/wordpress/braintech/wp-content/uploads/2020/12/1-1.png
  ฿2,000Monthly Package
  • Type: Colocation Business
  • 1 IP Address
  • Network 1 Gbps (S)
  • Support via E-mail and Phone
  EMAIL BUSINESS
  https://keenitsolutions.com/products/wordpress/braintech/wp-content/uploads/2020/12/0002.png
  $4,000Monthly Package
  • Disk Spec 100 GB
  • Email : 40 Account @yourDomain
  • Multi-Language Support
  • Support via E-mail and Phone
  FIVEM SERVER
  https://keenitsolutions.com/products/wordpress/braintech/wp-content/uploads/2020/12/3.png
  ฿2,500Monthly Package
  • CPU 2 Core
  • RAM 8 GB
  • Network 1 Gbps
  • Firewall Hardware